STUDIO DO WYNAJĘCIA

Studio fotograficzne 4Rooms znajduje się w zabytkowej kamienicy z 1910 roku w sercu poznańskiej Wildy. Budynek narożnej kamienicy dał nam spore możliwości aranżacyjne i stworzyliśmy na przestrzeni 10 lat studio fotograficzne, które ma swój niepowtarzalny klimat kojarzący się z dwudziestoleciem międzywojennym. Sztukaterie, zabytkowe meble, bibeloty i lampy powodują, że można skoczyć w czasie i wykonać niezwykłe zdjęcia portretowe i inne. Oprócz tego w studiu mamy opuszczane elektrycznie tła papierowe i winylowe typu fine art idealne do portretów i zdjęć fashion oraz reklamowych. W studiu regularnie odbywają się warsztaty i spotkania fotograficzne. Klimat miejsca sprzyja organizacji zajęć w kameralnych grupach.

Studio można wynająć w całości lub wybrane pojedyncze pomieszczenie. To trzy niezależne wnętrza do zdjęć o łącznej powierzchni około 134 metry kwadratowe – białe studio, niebieskie, czarne + tzw. drewniana chata, studio główne + „golden corner ” (złota scenografia pałacowa) + napędy elektryczne z tłami, w tym tła papierowe jednobarwne i winylowe typu fine art.  Dostępne są także tła gnieciuchy i ręcznie wybarwiana ściana w odcieniach zieleni ze starymi drzwiami. W studiu jest kilka sof, fotele, krzesła, hoker, fotel peacock, sofa muszelka, kilka dużych roślin. Są także różne rekwizyty do zdjęć w stylu vintage, boho – makramy, trawy pampasowe oraz inne ozdoby.  Dodatkowo można wypożyczyć suknie do sesji ciążowych oraz zestawy mama + córki, mamy ich łącznie około 40, cena wypożyczenia stroju od 30zł.

CENNIK wynajęcia studia:

 • dowolne pojedyncze studio  – 140 zł za godzinę
 • dwa dowolne studia – 160 zł za godzinę
 • trzy dowolne studia – 180 zł za godzinę
 • całe studio, czyli cztery studia: główne, białe, niebieskie i czarne – 200 zł za godzinę

Minimalny czas wynajmu studia wynosi 1 godzinę.  Powyżej dwóch godzin cena najmu jest niższa o 20 zł.  Powyżej godziny, można dobierać połowę godziny.   

Wszystkie ceny podano brutto i dotyczą wynajęcia poszczególnych pomieszczeń w jednym czasie.  Przy wynajęciu studia powyżej 6 godzin można negocjować cenę. 

Na dole strony znajduje się schemat graficzny z opisem studia.

Wyposażenie to 8 lamp błyskowych od 200 do 500Ws, 1x panel LED 70W z wrotami 5500K oraz 2x panel LED 40W 3300-5600K, 2x panel LED RGB 100W  lampa pierścieniowa LED RGB 60W + 5500K, lampa LED Aputure 5500K 200W + 2x Godox 150W bowens, trzy miecze LED RGB. Do tego statywy foto i video, slider, różne softboxy,  oktagonalne, heksagonalne i prostokątne, w tym cztery z gridem, beautydish 90cm, duża i mała blenda z uchwytem, parasol 180cm i 140cm, softbox oktagonalny 180cm, Projektor – koncentrator – snoot + filtry i nakładki efektowe Bowens. Tła papierowe z rolki – białe, szare, czarne, beżowe, niebieskie, różowe – koszt według zużycia 40zł za metr bieżący w przypadku zabrudzenia bądź uszkodzenia mechanicznego. Za dopłatą dostępny jest aparat SONY A7RIV + obiektywy profesjonalne o ogniskowych:  16-35, 50, 105, 35-150mm w cenie od 50zł za obiektyw i 100zł za aparat. Opieka asystenta pomagającego ustawiać i dobierać oświetlenie błyskowe i ciągłe, cena od 100zł.

Godziny najmu od 9:00 do 23:00 (nie dotyczy to indywidualnych ustaleń najmu dobowego).  Maksymalna ilość osób w jednym czasie w studiu wynosi 18 osób w przypadku wynajęcia całego studia oraz do 6 osób w przypadku wynajęcia pojedynczego studia. 

Wynajęcie studia rozpoczyna się zgodnie z ustalonym czasem rezerwacji plus 10 minut na przygotowanie i 10 minut na zakończenie, uporządkowanie i wyjście ze studia.

Rezerwacja studia lub ewentualne pytania –  prosimy o wiadomość przez zakładkę KONTAKT albo przez SMS, telefonicznie pod nr 693 613 838
W przypadku rezygnacji z wynajęcia studia po dokonaniu rezerwacji obowiązuje wysłanie SMS z rezygnacją nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu. W przypadku braku poinformowania studia przez SMS o rezygnacji z wynajęcia studia, należy liczyć się z poniesieniem pełnego kosztu wynajęcia studia, a w przypadku braku pokrycia straty przez studio, wpisania na tzw. czarną listę, tj. klientów którym w przyszłości studio może odmówić wynajęcia studia.
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STUDIA ORAZ ROZKŁAD GRAFICZNY POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ POD ZDJĘCIAMI STUDIA
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STUDIA 4Rooms

I. REZERWACJA STUDIA
1. Rezerwacji studia 4Rooms zwanego dalej Studiem można dokonać kontaktując się z właścicielem studia zwanym dalej Wynajmującym telefonicznie bądź mailowo na numery i adresy dostępne w zakładce ‘Kontakt’ na stronie internetowej Studia.
2. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną z chwilą otrzymania i potwierdzenia odbioru maila albo SMS od Wynajmującego przez osobę zainteresowaną wynajęciem studia, zwaną dalej Najemcą – określającego datę dzienną, godzinę/y jego rozpoczęcia i zakończenia najmu, liczbę osób mających korzystać ze studia, planowany w trakcie najmu rodzaj zajęć w Studio, dane identyfikujące najemcę – imię i nazwisko.
3. Rezerwacja najmu Studia może zostać w każdej chwili odwołana przy czym Najemca nie ponosi opłat z tego tytułu jeśli odwołanie rezerwacji najmu Studia zgłoszone zostanie przez niego na co najmniej 48 godzin przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia najmu. W przypadku wpłaty zadatku w takiej sytuacji jest on zwracany w ciągu 48 godzin i dnia dokonania odwołania najmu.
4.Odwołanie rezerwacji najmu Studia przez Najemcę w przedziale czasowym:

 • pomiędzy 72 a 48 godzinami przed uzgodnionym rozpoczęciem najmu jest równoznaczne z koniecznością poniesienia przez Najemcę opłaty w wysokości 50% opłaty uzgodnionej w potwierdzeniu rezerwacji Studia
 • pomiędzy 48 a 24 godzinami przed uzgodnionym rozpoczęciem najmu jest równoznaczne z koniecznością poniesienia przez Najemcę opłaty w wysokości 75% opłaty uzgodnionej w potwierdzeniu rezerwacji Studia
 • poniżej 24 godzin przed uzgodnionym rozpoczęciem najmu jest równoznaczne z koniecznością poniesienia przez Najemcę opłaty w wysokości 100% opłaty uzgodnionej w potwierdzeniu rezerwacji Studia

5. Za wyłączną zgodą Wynajmującego może nastąpić na pisemny wniosek Najemcy wyznaczenie nowego terminu wynajęcia studia, jednak nie może on być składany w dniu planowanego wcześniej wynajęcia studia. W takim przypadku jest on traktowany jako nowa rezerwacja.
6. Skuteczność dokonania odwołania rezerwacji najmu Studia obciąża Najemcę. Zalecane jest jej dokonanie przez wysłanie wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu +48 693 613 838 bądź e-mail na adres: infostudio4rooms@gmail.com

II. REALIZACJA NAJMU / KORZYSTANIE ZE STUDIA
1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie zawartych w nim postanowień poprzez jego podpisanie jest warunkiem rozpoczęcia realizacji najmu.
2. Najemca odpowiada w trakcie trwania najmu za swoje poczynania i ich skutki jak i wszystkich osób jakie w tym czasie znajdą się w Studio (z wyłączeniem przedstawicieli Wynajmującego).
3. Obowiązkiem Najemcy jest przywrócenie Studia przed zakończeniem najmu do stanu sprzed jego rozpoczęcia; zaniechanie wykonania tego obowiązku bądź wykonanie go niezupełne upoważnia Wynajmującego do naliczenia opłat z tytułu wykonania tychże prac.
4. Skrócenie czasu najmu w stosunku do czasu uzgodnionego w potwierdzeniu rezerwacji nie stanowi powodu do obniżenia uzgodnionej tamże opłaty za najem.
5. Przedłużenie czasu trwania najmu o kolejne godziny jest możliwe tylko i wyłącznie w oparciu o uzyskanie zgody Wynajmującego. Przedłużenie czasu najmu wiąże się z koniecznością poniesienia opłat określonych dalej w niniejszym regulaminie – za każdą rozpoczętą godzinę zegarową ponad czas określony w potwierdzeniu rezerwacji zgodnie z cennikiem studia na stronie www.
6. Rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę Wynajmujący przechowa przez 21 dni. Po upływie tego terminu podda je utylizacji.
7. Najemca zobowiązuje się do podporządkowania się następującym postanowieniom:

 • zaniechanie palenia papierosów i tytoniu wewnątrz budynku, w którym znajduje się Studio
 • zakaz wnoszenia i używania w Studio środków odurzających i alkoholu.
 • zakaz przekraczania natężenia dźwięku ponad poziom 80 dB
 • zakaz wnoszenia i używania w Studio materiałów wybuchowych (w tym fajerwerków), łatwopalnych, trujących i szkodzących zdrowiu, intensywnie zapachowych, żrących, dymu w dowolnej postaci
 • zakaz używania materiałów trwale barwiących (w tym brokatu)
 • zakaz wchodzenia w butach na meble, sofy, kanapy, łóżka, fotele, w tym, także opierania butów o miękkie części mebli – siedziska, oparcia, materace, pościele i narzuty łóżek
 • zakaz przesuwania i przestawiania mebli o wadze powyżej 10 kg bez zgody właściciela, w szczególności sof, dużych foteli, łóżek, toaletek, szaf i innych mebli o większych gabarytach
 • zakaz przemieszczania i dotykania żywych roślin w białym studiu.

IV. REALIZACJA NAJMU / KORZYSTANIE Z WYPOSAŻENIA STUDIA
1. Integralną częścią usługi wynajmu Studia jest udostępnienie Najemcy wyposażenia studyjnego, w tym sprzętu oświetleniowego, statywów i innego wyposażenia, do którego Najemca otrzymuje dostęp z chwilą podpisania niniejszego regulaminu.
2. Najemca bądź jego przedstawiciel podpisujący się pod niniejszym regulaminem z chwilą rozpoczęcia najmu Studia (uważa się za nią moment wejścia do Studia pierwszej spośród osób stanowiących zespół Najemcy w czasie zakreślonym w ‘Potwierdzeniu Najmu’ ) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zwrócenie wydanego mu przez Najemcę wyposażenia w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnego zużycia.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu z własnej winy lub winy osób z nim przebywających podczas najmu Studia
4. O ile rozpoczynając najem Najemca nie zgłosi Wynajmującemu potrzeby poddania go podstawowemu przeszkoleniu z zakresu prawidłowego korzystania ze znajdującego się w Studio wyposażenia przyjmuje się, że Najemca i cały zespół pracujący z nim w Studio potrafi się tymże wyposażeniem właściwie posługiwać.
5. Sprzęt wchodzący w wyposażenie Studia należy używać zgodnie z zaleceniami producentów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu jego eksploatacji, Najemca zobowiązuje się dla ich wyjaśnienia niezwłocznie zasięgnąć porady u obsługi Studia.
6. Obsługa Studia udzieli Najemcy i jego zespołowi informacji na temat zasad BHP obowiązujących na terenie Studia oraz zasad dotyczących traktowania wyposażenia, mebli i roślin.
7. Wynajmujący zobowiązuje się̨ udostępniać sprzęt sprawny technicznie. Jeżeli Najemca stwierdzi w trakcie Najmu jakąkolwiek dysfunkcję sprzętu, jest ją zobowiązany niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu.

V. OPŁATY
1. Opłaty za korzystanie ze Studia określa cennik na stronie 4roomstudio.com
2. Czas najmu Studia nie może być krótszy niż 1 godzina, a każda kolejna godzina nie podlega podziałowi.
3. W niedziele i święta opłata za wyjęcie studia wzrasta o 10%
4. Wysokość opłaty na najem Studia na cele wymagające jednoczesnej obecności w Studio ponad 6 osób ustalane są indywidualnie pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
5. W ramach opłaty na najem Studia Wynajmujący otrzymuje:

 • możliwość korzystania z wyposażenia Studia  (którego spis znajduje się w zakładce Studio do wynajęcia na stronie)
 • na życzenie wodę, kawę lub herbatę
 • w cenie najmu przysługuje jedna kawa lub herbata na jedną osobę oraz woda do picia bez limitu.

6.Odrębne opłaty naliczane są z tytułu:

 • zużycia (rozumianego również jako zabrudzenie) teł fotograficznych papierowych – w kwocie 40,00 PLN za 1 m.b. tła o szerokości 2,75 m.
V. DOSTĘPNOŚĆ POMIESZCZEŃ
1. Najemca otrzymuje w ramach umowy najmu do dyspozycji zarezerwowane wcześniej pomieszczenie – studio.
2. Poza wynajmowanym pomieszczeniem może korzystać z korytarza, przedsionków i toalety.
3. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego wkraczać do pomieszczeń nie objętych najmem. Całkowity zakaz wstępu dotyczy kuchni, biura i magazynów widocznych na planie graficznym studia opublikowanym na stronie www Studia.
4. W trakcie wynajmu studia Najemca może za zgodą Wynajmującego rozszerzyć jego zakres i tym samym uzyskać dostęp do dodatkowych pomieszczeń.
5. Złamanie postanowień zawartych w części piątej regulaminu może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności Najemcę, w szczególności w przypadku wkraczania i korzystania bez zgody Wynajmującego z pomieszczeń nie objętych umową najmu, przez naliczenie kary umownej w kwocie 200,00 PLN płatnej bezpośrednio przez Najemcę lub naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem Studia 4rooms.
Dane do przelewu:
4roomstudio.com spółka z o.o. 
Nr konta 22 1090 1362 0000 0001 5289 8267 (Santander Bank)
tagi
studio fotograficzne do wynajęcia, rental photo studio, wynajm studia, stylizowane studio fotograficzne Poznań, studio photography Poznan